Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Αλλάζει η λειτουργία των σχολικών επιτροπών

Οι σημαντικές αλλαγές που ψηφίστηκαν με το ΦΕΚ 310/2-2-18 είναι οι εξής:

1. Συμμετοχή υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής τουλάχιστον μίας (1) Δντριας/ Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου.

2. Συμμετοχή υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής όλων των Διευθυντών σχολικών μονάδων για Σχολικές Επιτροπές που περιλαμβάνουν έως πέντε (5) σχολικές μονάδες.

3. Συμμετοχή υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) Διευθυντών σχολικών μονάδων για Σχολικές Επιτροπές που περιλαμβάνουν περισσότερες από πέντε (5) σχολικές μονάδες.

4. Οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής γίνονται δύο (2).

5. Οι αναλήψεις των σχολικών μονάδων από τον τραπεζικό τους λογαριασμό θα γίνονται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή.

6. Αλλάζει ο τρόπος αναγραφής των εσόδων και εξόδων στα βιβλία της Σχολικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ 310/2-2-18

Δεν υπάρχουν σχόλια: