Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Τα οργανικά κενά στην ΠΕ ανά ειδικότητα και περιοχή

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τα οργανικά κενά στην Π.Ε. μετά τις μεταθέσεις ανέρχονται σε 4.402.

Αναλυτικά ανά ειδικότητα :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ

Δάσκαλοι 2209

Νηπιαγωγοί 1071

Γαλλικής 14

Αγγλικής 365

Γερμανικής 12

Καλλιτεχνικών3

Φυσικής Αγωγής 140

Θεατρικών Σπουδών 7

Μουσικής 539

Πληροφορικής 45

ΣΥΝΟΛΟ 4402

Η ύπαρξη των χιλιάδων οργανικών κενών πιστοποιεί την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.

ΕΔΩ επισυνάπτονται αναλυτικά οι πίνακες των κενών ανά ειδικότητα και περιοχή μετάθεσης.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: