Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Μεταβολές σχολικών μονάδων Επαγγελματικής B/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-16

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που φέρει ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2015 καλεί τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 20-02-2015, να ζητήσουν εγγράφως:

α) Τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση και μετατροπές σχολικών μονάδων, προσθήκη νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους) για το σχολικό έτος 2015-2016 (αφού υποβάλλουν τις σχετικές τους προτάσεις στους οικείους Δήμους) και

β) Την πρόταση των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) για τις περιπτώσεις ιδρύσεων και προσθήκης ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπου ορίζεται το εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν ειδικότητες οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Κατάρτισης….»

και να κοινοποιήσουν τα ανωτέρω έγγραφα στην υπηρεσία μας και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Το υπουργείο ζητά από τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να τις διαβιβάσουν μέχρι και 20-03-2015 στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤE ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο Αν υπουργός Παιδείας

Την ίδια ημέρα στις 9 Φεβρουαρίου ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τ. Κουράκης έκανε στη Βουλή την ακόλουθη δήλωση: «Τερματίζουμε την πολιτική καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Επανεξετάζουμε, όμως, τη λειτουργία σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν στη βάση παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων».

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: