Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Υπ.Παιδείας: Στελέχωση των Ομάδων Φυσικής Αγωγής στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α) Να προβούν στον άμεσο ορισμό δύο (2) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής εκ των οποίων ο ένας θα οριστεί υπεύθυνος και αρμόδιος θεμάτων που άπτονται των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων της Π.Ε και Δ.Ε. και ο άλλος υπεύθυνος (με ειδίκευση στην κολύμβηση) και συντονιστής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο εργασίας ή διοικητικοί υπάλληλοι πτυχιούχοι των σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΣΕΦΑΑ/ΤΕΕΦΑ δύναται να απασχολούνται στις δομές εκπαίδευσης στα θέματα των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, και,

Β) Να συγκροτήσουν την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους κατόπιν προτάσεων των οικείων Διευθυντών Β/θμιας Εκπ/σης.

Εφαρμόζοντας συνολικά την εκπαιδευτική πολιτική της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής, βασιζόμενοι στην συνεργασία και στην ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και των επί μέρους θεμάτων, θέτουμε στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων με κύριο γνώμονα το όφελος των μαθητών/τριών.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram@minedu.gov.gr έως την Τετάρτη 08.11.2017 τα πλήρη στοιχεία αναφορικά με την στελέχωση των ανωτέρω. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: