Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ: ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ (Συνεδρίαση 12/10/2018)

Κακαγιάννης ΑντώνιοςΑγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλουμε το ΠΥΣΠΕ Σάμου για αποφάσεις του που επιφέρουν άνιση μεταχείριση μεταξύ συναδέλφων. Έτσι λοιπόν και την Παρασκευή 12/10/18, βρεθήκαμε μπροστά σε μια ακόμη τέτοια απόφαση που κάνει κάποιον πραγματικά να απορεί για τα μέτρα και τα σταθμά που έχει τελικά αυτό το ΠΥΣΠΕ στις αποφάσεις του: αποσπάσθηκαν (με βελτίωση θέσης) 2 συνάδελφοι της Ικαρίας, ο ένας από το Καραβόσταμιο προς το Δ.Σ. Κουμεΐκων και ο άλλος από Καρκινάγρι προς Καραβόσταμο. Φαινομενικά απλό. Κι όμως στον καθένα από αυτούς ίσχυσαν διαφορετικοί όροι απόσπασης. Ο ένας μπορεί να φύγει άμεσα, ενώ ο άλλος να περιμένει πρώτα αντικαταστάτη. Γιατί άραγε αυτή η διαφορά; Καλούμε αυτούς που την ψήφισαν να απαντήσουν στους συναδέλφους.

F Ας αναφέρουμε το ιστορικό: Αποσπάσθηκε κατά πλειοψηφία (2-2) με τη διπλή ψήφου της προέδρου του ΠΥΣΠΕ Σάμου ο μόνιμος εκπαιδευτικός από το Δ.Σ. Καραβοστάμου στο Δ.Σ. Κουμεΐκων.

Υπήρξαν τρεις (3) προτάσεις: η πρώτη της προέδρου του ΠΥΣΠΕ, με την οποία συμφώνησε ο αιρετός της ΔΑΚΕ, οι οποίοι ζήτησαν άμεσα να γίνει η απόσπαση του εκπαιδευτικού (2 ψήφοι), η δεύτερη η οποία δε συμφωνούσε με την απόσπασή του, επειδή ήδη είχε αποσπασθεί στα ΔΥΕΠ σε προηγούμενη συνεδρίαση (2 ψήφοι) και η τρίτη η δική μας, η οποία συμφωνούσε με την απόσπασή του, αλλά με τον όρο να καλυφθεί πρώτα το κενό του Δ.Σ. Καραβοστάμου (1 ψήφος). Επειδή καμία πρόταση δεν πλειοψηφούσε, έπρεπε εμείς, ως μειοψηφούντες (1 ψήφος) να επανατοποθετηθούμε. Μη θέλοντας να αλλάξουμε την πάγια θέση μας ψηφίσαμε «ΛΕΥΚΟ» και πέρασε κατά πλειοψηφία (2-2) με τη διπλή ψήφο της προέδρου.

F Στο ίδιο θέμα εξετάσθηκε (ΕΚΤΑΚΤΑ) και η αίτηση βελτίωσης εκπαιδευτικού από το Δ.Σ. Καρκιναγρίου προς το Δ.Σ. Καραβοστάμου. Αυτή τη φορά υπήρξαν 4 προτάσεις: η πρώτη που δεν συμφωνούσε με τη βελτίωση (2 ψήφοι), η δεύτερη της προέδρου που ζητούσε να γίνει άμεσα η βελτίωση (1 ψήφος), η τρίτη του αιρετού της ΔΑΚΕ, που ζητούσε το κενό να δημοσιοποιηθεί σε όλους τους συναδέλφους της Α’ & Β΄ φάσης (1 ψήφος) και η δική μας η γνωστή και πάγια θέση (1 ψήφος). Συμφώνησε η πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ με τη δική μας πρόταση (2 ψήφοι) και έπρεπε και ο αιρετός της ΔΑΚΕ να πάρει θέση, οπότε συμφώνησε μαζί μας και κατά πλειοψηφία (3-2) έγινε αποδεκτή η αίτηση βελτίωσης, αλλά θα παραμείνει στο σχολείο του έως ότου καλυφθεί το κενό από το Υπουργείο Παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνάδελφος από το Δ.Σ. Καραβοστάμου είχε αποσπασθεί στα ΔΥΕΠ από προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ (2/10), οπότε όλοι οι συνάδελφοι ήξεραν ότι θα παρέμενε κενή η θέση του στο Δ.Σ. Καραβοστάμου.

1. Κρίθηκε ομόφωνα υπεράριθμη μουσικός της Α’ Σάμου και τέθηκε στη διάθεση του ΑΠΥΣΠΕ Β. Αιγαίου.

2. Ορίσθηκαν, ως προϊστάμενοι στο Δ.Σ. Πλατάνου, η Πασσίνη Σαββίνα και στο νηπιαγωγείο Κουμεΐκων η Μακρή Ευανθία.

3. Αναγνωρίσθηκε ομόφωνα η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σε μόνιμη νηπιαγωγό.

4. Συμφωνήσαμε με την προσωρινή μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών με το δικαίωμα της ένστασής τους.

5. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Κρεμμυδιώτη Γεωργία για να διδάξει ως επιμορφώτρια στο Β΄ επίπεδο ΤΠΕ από 29/10.

Διαβάστε την προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ εδώ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,

6940556436-6944271826 - 22730.61231,

antoniskak18@gmail.com

Δάλλη Μαρία, Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου,

6974476651 - 22730.32940,

dalllimar@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: