Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Υπουργός: Οι γονείς δεν διαθέτουν επιστημονικό ρόλο για να αμφισβητούν την επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών

Απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο  Υπουργός Παιδείας στη δημοσιογράφο Αντιγόνη Μιχοπούλου, εφημερίδα «documento»

Με δεδομένο το άγχος των γονιών για την εκπαίδευση των παιδιών τους τέτοιες συμπεριφορές που σε τελική ανάλυση είναι προσβλητικές για τους εκπαιδευτικούς μας βρίσκουν αντίθετους. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν ανθρώπινο δυναμικό αυξημένων προσόντων εμπειρίας και επαγγελματικής ανάπτυξης σπουδές επιμορφώσεις μεταπτυχιακά κ.ά. Στο έργο τους υποστηρίζονται από επιστημονικούς φορείς Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής από τις δομές υποστήριξης επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων/κρίσεων καθώς και από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Οι γονείς δεν διαθέτουν θεσμικό και επιστημονικό ρόλο για να αμφισβητούν την επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Ζητήματα που αφορούν οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα της σχολικής μονάδας κλίμα σχέσεις διαχείριση μαθητών πρέπει να επιλύονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα σύλλογος διδασκόντων σχολικό συμβούλιο σε πνεύμα αμοιβαιότητας κατανόησης και εμπιστοσύνης.

Ειδικά εξατομικευμένα/εξειδικευμένα προβλήματα μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον σχολικό κανονισμό λειτουργίας και τη συνεργασία των σχολικών οργάνων σε πνεύμα αλληλόδρασης εμπιστοσύνης και κοινωνικής ευαισθησίας .

Οι γονείς έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών τους. Είναι αναμενόμενη η ανησυχία και το άγχος τους για την πρόοδο των παιδιών τους. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αναμενόμενη αλλά αντίθετα είναι αναποτελεσματική οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο των εκπαιδευτικών Απόψεις τους διαφωνίες απορίες ενστάσεις και καθετί που χρήζει συζήτησης μπορεί να εξεταστούν σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και του μαθήματος στις προγραμματισμένες συναντήσεις αλλά και σε έκτακτες όπως προβλέπεται και έχει ορίσει το σχολείο.

Ο διευθυντής του σχολείου ο σύλλογος διδασκόντων το σχολικό συμβούλιο και οι δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου εκ του ρόλου τους έχουν χρέος να βοηθήσουν σε μια εποικοδομητική συνεργασία γονέων και δασκάλων με απώτερο σκοπό το καλό των μαθητών.

Όλη η συνέντευξη εδώ

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: