Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Διαθέσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων στην Α΄ Σάμου (2-10-18)

Δείτε τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων στην Α΄ Σάμου.

Οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών έγιναν με τα αιτήματα των Δ/ντών σχολείων οι οποίοι ζητούσαν περισσότερες ώρες για να ..
λειτουργήσουν τα σχολεία τους και συμφώνησαν μαζί τους και οι εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων που είχαν πλεόνασμα ωρών.

Υπήρξαν όμως και αιτήσεις συναδέλφων οι οποίοι ζητούσαν να διατεθούν σε ολιγοθέσια σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: