Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

28.097 οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισμό στα σχολεία Ειδικής Αγωγής - Οι αιτήσεις κατά κλάδο και ειδικότητα

Το ΑΣΕΠ δέχθηκε συνολικά 28.097 αιτήσεις εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 29.711 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: