Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Η προκήρυξη για την επαναπρόσληψη 1075 καθηγητών σε διαθεσιμότητα

ΕΚΤΟΣ  566 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη για την κινητικότητα των 1075 εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) που αντιστοιχούν σε 887 εκπαιδευτικές θέσεις και 188 σε θέσεις Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Οι οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα καλούνται να κάνουν αίτηση εντός 15 ημερών, από σήμερα από 28-12-2013 έως τις 11-1-2014) .
"Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο.", αναφέρει η σχετική προκήρυξη

ΕΚΤΟΣ  566 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Από το σύνολο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Προκύπτει ότι εκτός διαθεσιμότητας παραμένουν εκτός κινητικότητας 566 εκπαιδευτικοί, ενώ εξαιρούνται οι κλάδοι: ΔΕ01.05 Οικοδόμοι, ΔΕ10.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, Ε01.15 Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.17 Κομμωτικής,, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής, και ΠΕ18.39  Επισκεπτών Υγείας.

Δείτε το ΦΕΚ  εδώ

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: