Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης

Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους..

παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: