Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ: 26 & 30 Ιουνίου 2015 – Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ – Αιτήσεις αποσπάσεων στο ΠΥΣΠΕ Σάμου από 1-7 έως 31/7/15

clip_image001Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ επιλογής στις 26 Ιουνίου 2015, εξετάστηκε το μοναδικό θέμα:

· Πλήρωση κενών θέσεων Δ/ντών σχολείων όπου δεν υπήρχαν υποψηφιότητες εκπαιδευτικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη συνεδρίαση την είχαν προγραμματίσει στις 24 Ιουνίου 2015-για ποιο λόγο προγραμματίστηκε, αφού γνώριζαν ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών βρισκόταν στην 84η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ στην Αθήνα και μάλιστα απουσίαζαν και τα δύο μέλη (Τακτικό-Αναπληρωματικό) της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Ζητήσαμε άμεσα τηλεφωνικά και γραπτά την αναβολή της συνεδρίασης και τελικά κατά πλειοψηφία (3-1) έγινε αποδεκτή για τις 26-6-15.

Η απάντηση που πήραμε από τον πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ δεν αναφέρει τους λόγους, που έπρεπε να γίνει η συγκεκριμένη συνεδρίαση, απουσία των αιρετών, αλλά ότι η πρόσκληση εστάλη κανονικά και ότι η απόφαση θα ήταν σύννομη, επειδή από τα επτά μέλη του ΠΥΣΠΕ ήταν παρόντα μόνο τα τέσσερα! και σύμφωνα με το νόμο, αφού τα παρόντα μέλη ήταν περισσότερα από τα απόντα, τότε η απόφαση είναι σύννομη.

Διαβάστε όλη την απάντηση του προέδρου του ΠΥΣΠΕ:

«Λαμβάνοντας υπόψη μας την παραπάνω σχετική σας επιστολή με θέμα «Αναβολή Συνεδρίασης Συμβουλίου Επιλογής ΠΥΣΠΕ», η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσία μας στις 24-06-2014 και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με αριθ. πρωτ/λου ΔΙ.Π.Ε. Σάμου: 2661, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι] Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Σάμου, η υπ’ αριθ. 2622/22-06-2015 «Πρόσκληση σε συνεδρίαση», απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα email όλων των τακτικών μελών τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 14, §2 του Ν. 2690/1999, όπως αποδεικνύεται και από τα ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΙΠΕ Σάμου και δεν υπήρξε – μόνο – τηλεφωνική ενημέρωση στις 23 Ιουνίου, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας.

ΙΙ] Ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Σάμου – Συμβούλιο Επιλογής έθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης της 24ης Ιουνίου 2015, ενώπιον των τεσσάρων παρόντων μελών, την επιστολή σας και εισηγήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματός σας και την εκ νέου συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα και λαμβάνοντας υπόψη του και την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου σχετικής με το θέμα σας.

Η πρόταση του προέδρου συζητήθηκε και κατά πλειοψηφία έγινε δεκτή η εισήγησή του.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε υποχρέωσή μας να σημειώσουμε τα παρακάτω:

[Ι] Σύμφωνα με το Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015) και την υπ’ αριθ. Φ.361.22/26/ 79840/ Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/Β/2015) Υ.Α. δεν τίθενται συγκεκριμένες ημερομηνίες περί των διαδικασιών επιλογής υποψηφίων και συνεδριάσεων των αρμοδίων Συμβουλίων Επιλογής.

Αυτές αναφέρονται στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες όμως σε κάθε περίπτωση και αδιαμφισβήτητα δεν εισάγουν δίκαιο και δεν είναι ισοδύναμες ούτε υποκαθιστούν το νόμο.

[ΙΙ] Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Σάμου – Συμβούλιο Επιλογής στη σημερινή του συνεδρίαση με την παρουσία των τεσσάρων μελών από τα επτά, πληρούσε τη νομιμότητα της απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99), άρθρο 14, §1 και εφόσον ολοκληρωνόταν η συνεδρίαση, οι όποιες αποφάσεις της θα ήταν σύννομες.»

Τελικά το Συμβούλιο Επιλογής του ΠΥΣΠΕ Σάμου έκανε τις τοποθετήσεις των προσωρινών Δ/ντών στα δημοτικά σχολεία 1ου Ραχών, 2ου Ραχών Ικαρίας και του Ειδικού σχολείου Σάμου. Όλες τις τοποθετήσεις των Δ/ντών-Υποδ/ντών των σχολείων στο ΠΥΣΠΕ Σάμου μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Στο Ειδικό σχολείο υπήρχαν δύο (2) υποψηφιότητες και η επιλογή έγινε ανάλογα με την αρχαιότητα (προϋπηρεσία) των δύο εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο. Υπήρξε όμως προβληματισμός από μέλος του ΠΥΣΠΕ, γιατί έκαναν τώρα αιτήσεις και δεν μπήκαν στην διαδικασία επιλογής Δ/ντών, όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.

Συμφώνησα με τις τοποθετήσεις με την προϋπόθεση να παραμείνουν έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των νέων Δ/ντών των σχολείων από το Σεπτέμβρη.

Στο ερώτημά μου αν το Ειδικό σχολείο προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο πάλι ως 6/θέσιο, η απάντηση ήταν ότι θα γίνει έγγραφο προς το Υπουργείο!

clip_image002Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 30 Ιουνίου 2015, έγιναν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ζητούσαν μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου που μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικό ΠΕ-16/Μουσικής και οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Σάμου να γίνουν από 1-7-15 έως 31-7-15.

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε υπηρεσίες και φορείς του υπουργείου, σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ από 29-6-15 έως 3-7-15, μπορείτε να τις δείτε εδώ και εδώ.

Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του αναβάλει την εκλογή Δ/ντών Εκπ/σης Π.Ε. και Δ.Ε. λόγω του προκηρυγμένου για τις 05/07/2015 δημοψηφίσματος.

Τέλος, δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών για το Δ.Σ. της ΔΟΕ και στην ΑΔΕΔΥ εδώ και για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Σάμου εδώ.

  Κακαγιάννης Αντώνης

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου

6944271826-2273061970-61231

Μαντζώρος Φώτης

Αναπληρωτής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου

6977395607-2275041346

Δεν υπάρχουν σχόλια: