Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Η εγκύκλιος των αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ - Αιτήσεις από 29/06 μέχρι 03-07-2015

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και..

Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2015- 2016, καθώς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2015-2016, από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ  να υποβάλουν αίτηση από 29-06-2015 μέχρι 03- 07-2015.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο των αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε εδώ την εγκύκλιο των αποσπάσεων από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: