Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

18.366 οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι προσλήψεις αναπληρωτών στην ΠΕ ,για το σχ. έτος 2015-16, ανέρχονται συνολικά για τη γενική και την ειδική αγωγή σε 13.866.

Την περσινή χρονιά οι συνολικές προσλήψεις ήταν 12.056.

Υπάρχει δηλαδή μία αύξηση κατά 1.810 εκπαιδευτικούς, δηλαδή ποσοστό 15%..
παραπάνω. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι προσλήψεις ανά χρηματοδότηση και κλάδο.

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα του Δημήτρη Μπράτη

Δείτε εδώ και το ενημερωτικό του Βασίλη Παληγιάννη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: