Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Πότε τελικά συνταξιοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί-Πώς θα υπολογισθεί η σύνταξή τους;

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναρτούν το Ν/Σ σε προηγούμενη έκδοσή του και προκαλούν σύγχυση σε όσους συνταξιοδοτούνται φέτος.

Συγκεκριμένα η σύγχυση προκαλείται από τη διαφορετική παράθεση του άρθρου 33 παράγραφος 2β που αναφέρεται στη διάρκεια της μισθοδοσίας μετά την αυτοδίκαιη απόλυση, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση παραίτησης και στο χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης.

Ιδιαίτερα αναγράφουν: Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του διδακτικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επομένη της λήξης του διδακτικού έτους. 

Η ορθή διατύπωση, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής, είναι σχολικού έτους.

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο στη σελίδα 28 ΕΔΩ και την τροπολογία  393 στη σελίδα 39 ΕΔΩ.

sintaxi

Επίσης, ένα μείζον θέμα που έχει  προκύψει για τους εκπαιδευτικούς που αποχωρούν από την υπηρεσία φέτος με σκοπό την λήψη σύνταξης, είναι το γεγονός ότι ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό όσων εκπαιδευτικών υπέβαλαν παραιτήσεις φέτος τον Απρίλιο, το έκαναν με απώτερο στόχο να αποφύγουν να ενταχθούν στο νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίστηκε με το νέο ασφαλιστικό νόμο, που από την Κυριακή 8.5. 2016 ψηφίστηκε στην Βουλή.

Ωστόσο, ο νόμος αναφέρει ρητώς ότι κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή του δημοσίου υπαλλήλου στον παλιό ή νέο τρόπο υπολογισμού είναι η αποχώρησή του από την Υπηρεσία. Ως γνωστόν οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται  να υποβάλουν παραιτήσεις μόνο στο τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, αλλά η υπαλληλική τους σχέση λύεται με το Δημόσιο στις 21 Ιουνίου ( Πρωτοβάθμια) και στις 30 Ιουνίου ( Δευτεροβάθμια).

Με αυτά τα δεδομένα όσοι εκπαιδευτικοί είχαν σπεύσει να παραιτηθούν φέτος τον Απρίλιο, δεν θα γλίτωναν τελικά την υπαγωγή τους στο νέο σύστημα υπολογισμού.

Ωστόσο,  με διατάξεις που ψηφίστηκαν την Παρασκευή στη Βουλή κι αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο άρθρο 33 του σχετικού νομοσχεδίου, φαίνεται να αποκαθίσταται η άδικη αυτή μεταχείριση των εκπαιδευτικών ως προς την έλλειψη δυνατότητάς τους να επιλέξουν τον πραγματικό χρόνο αποχώρησής τους από την υπηρεσία, τουλάχιστον για φέτος , που το διακύβευμα είναι και οικονομικής φύσης μέσω της ένταξης ( έστω και για 3 χρόνια) σε ευνοϊκότερο τρόπο υπολογισμού.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 33 παρ. 2  προβλέπεται ότι α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α ́ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους.
Αυτό σημαίνει ότι -όπως φαίνεται- όσοι υπέβαλαν παραιτήσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θα θεωρηθεί ότι αποχώρησαν πριν την ψήφιση και θέση σε ισχύ του νέου νόμου, και θα αποφύγουν το νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξής τους.

Προσοχή!

Το παραπάνω απομένει να επιβεβαιωθεί και από τους αρμόδιους για την κρίση των συνταξιοδοτικών αιτήσεων των εκπαιδευτικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ενδέχεται να υπάρξει θέμα με όσους υπέβαλαν παραιτήσεις τον Μάιο ( δόθηκε παράταση φέτος) , εάν τηρηθεί το γράμμα και όχι το πνεύμα της διάταξης. Απομένει και αυτό να διευκρινιστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: