Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Ποιοι αναπληρωτές δε θα προσληφθούν του χρόνου;

Πως επηρεάζεται κάθε κλάδος από τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο;

Κάνουμε μία πρώτη προσπάθεια να δούμε ποιοι και πόσο επηρεάζονται. Βασική αρχή στον υπολογισμό μας είναι ότι τα ΕΑΕΠ υπολογίζονται ως 12/θέσια και τα υπόλοιπα ως -κατά μέσο όρο-6/θέσια.

   - Αγγλικών κόβει 12 ώρες σε 1400 σχολεία οπότε μείον 16800 ώρες
                       κερδίζει 2ώρες σε 2100 σχολεία οπότε συν 4200 ώρες

                                                      συνολικά μείον 550 αναπληρωτές

- Πληροφορικής κόβει 8 ώρες σε 1400 σχολεία οπότε μείον 11200 ώρες
                             κερδίζει 6 ώρες σε 2100 σχολεία οπότε συν 12600 ώρες

                                                      συνολικά συν 60 αναπληρωτές
                     
όμως συμπληρώνουν ωράριο περισσότεροι πλέον καθηγητές από τη Β/βαθμια μετά την κατάργηση του 3ωρου για τα εργαστήρια με αποτέλεσμα να χάνονται συνολικά 350 θέσεις άρα τελικό αρνητικό ισοζύγιο  290 θέσεων

- Φυσική Αγωγή κόβει 8 ώρες σε 1400 σχολεία οπότε μείον 11200 ώρες
                             κερδίζει 4 ώρες σε 2100 σχολεία οπότε συν 8400

                                                           συνολικά  μείον 120 αναπληρωτές

Υ.Γ 1. Βέβαια ήδη έχει γίνει πρόβλεψη σε 4/θέσια και 5/θεσια η πληροφορική να διδάσκεται και απο δασκάλους με πιστοποίηση Β2 πράγμα που θα φέρει ακόμα λιγότερες προσλήψεις καθηγητών πληροφορική;

Υ.Γ 2. Η φυσική αγωγή ανατίθεται πλέον και σε δασκάλους όχι μόνο σε ολιγοθέσια αλλά και σε πολυθέσια δημοτικά. Σίγουρα αυτό θα κοστίσει επίσης αρκετές θέσεις σε καθηγητές φυσικής αγωγής

Υ.Γ 3. Είναι δεδομένο ότι το υπουργείο για άλλη μία φορά δε θα καλύψει όλα τα κενά και η κατάσταση θα είναι χειρότερη από πέρσι.

Υ.Γ 4. Θα ακολουθήσει νέο άρθρο με εκτιμήσεις για τις υπόλοιπες ειδικότητες αλλά και για δασκάλους και νηπιαγωγούς. Αναμείνατε το βράδυ ή αύριο.
πηγή  

Δείτε και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει από το 2016-17 για τα μαθήματα στα Δημοτικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: