Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ - Διευκρινήσεις σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Διευκρινιστική εγκύκλιο έφερε στη δημοσιότητα σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ύστερα από ερώτημά του προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών του τρέχοντος έτους.

Το Γενικό Λογιστήριο ερμηνεύοντας τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" που αναφέρει ότι:

β) Ειδικά για το σχολικό έτος 2015− 2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση.
Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους.

Επομένως σύμφωνα με την ερμηνεία του Γ.Λ.Κ.:

Ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία από την  επομένη  της ημερομηνίας  υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι την 31-08-2016 δεν θα λογιστεί συντάξιμος από την Υπηρεσία μας, αφού δεν νοείται συντάξιμος χρόνος μετά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, η οποία έχει ήδη επέλθει. Η σύνταξη των εκπαιδευτικών αυτών που θα επιμείνουν  στην αίτηση παραίτησης  που έχουν υποβάλει θα υπολογιστεί με τον προηγούμενο  τρόπο υπολογισμού ».

Παρακαλούμε όπως ενημερώνετε ενυπογράφως όλους του εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν  στην nbsp;αρμοδιότητά  σας  και  έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση παραίτησης, προκειμένου να 
αποφασίσουν εάν θα επιμείνουν στην παραίτησή τους ή θα την ανακαλέσουν,  σύμφωνα  με το προαναφερόμενο έγγραφό μας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: