Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Αναλυτικά πως θα γίνει η παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις (Πίνακες - παραδείγματα)

Υπεγράφη και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η εγκύκλιος με την οποία καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του φόρου σε μισθούς και σε συντάξεις.

Όπως προβλέπει η εγκύκλιος, οι παρακρατήσεις διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από τις 27.5.2016 και εξής και όχι αναδρομικά.

Παραδείγματα

A) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ.

Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

Β) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ.

Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

Πίνακες

Δεν υπάρχουν σχόλια: