Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Μισθός Ιουλίου εκπ/κών: τσιγγουνιές στους νέους και με «ρέγουλο» στους παλιούς ασφαλισμένους

Ως γνωστό, τα καλοκαίρια με τα «μπάνια του λαού» οι Κυβερνήσεις αυξάνουν αδιαφάνεια και δημοσιονομικές κινήσεις, ενώ μειώνουν τα εργασιακά και λοιπά δικαιώματα! Το δε Υπ.Παιδείας περνάει συνήθως τις δύσκολες αποφάσεις…

Μιας και η κουβέντα έχει πάει στις γνωστές αλχημείες των ωρολογίων προγραμμάτων, αναθέσεων και «κενών – πλεονασμάτων», ενώ με το μισθολόγιο ασχολήθηκαν κυρίως οι αναπληρωτές, ας επιμείνουμε στο ίδιο θέμα και για του μόνιμους.

Στην εκτενή ανάλυσή μας «Αισθητές μειώσεις στα «καθαρά» κλπ/11-06-2016» δείξαμε τις βασικές νομοθετικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν με το νέο ασφαλισκό/συνταξιοδοτικό/φορολογικό νόμο του «Γ. Κατρούγκαλου» (ν.4387/12-05-2016) σε σχέση με τις τέσσερις βασικές αλλαγές που επιφέρει από 1/6/2016, μέσω των κρατήσεων στα καθαρά των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς θα στοχεύσουμε στους «μάχιμους» εκπαιδευτικούς.

Ακόμη όμως αναμένουμε σε δημόσια θέα και την 2η ερμηνευτική εγκύκλιο, που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τις αλλαγές στις κρατήσεις για κύρια σύνταξη και επικουρική ασφάλιση (Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Ε.Τ.Ε.Α.). Αντίθετα η 1η ερμηνευτική για την φορολογία για το μισθολογικό έτος 2016 και την ειδική εισφορά έχει δημοσιευτεί (ΑΔΑ: 6ΧΜΙΗ 30/5/2016, Γεώργιος Πιτσιλής), την έχουμε ήδη αναφέρει (11-06-2016).

Πως επομένως οι μηχανοργανώσεις, π. χ. στο χώρο του Υπ. Παιδείας, θα υπολόγιζαν τους μισθούς του καλοκαιριού, με 1ον αυτόν του Ιουλίου; Η λογική λέει ότι θα εφαρμοζόταν η 1η εγκύκλιος με τις δύο φορολογικές αλλαγές (οι αναδρομικοί υπολογισμοί του Ιουνίου θα έλθουν αργότερα) και θα παρέμεναν οι κρατήσεις των συντάξεων (κύριας και επικουρικής) ως είχαν, έως ότου βγει η 2η. Έγινε αυτό; Όχι!!!

Από την Πέμπτη που κυκλοφόρησαν τα «μισθολογικά σημειώματα» του Ιουλίου 2016 και έτσι είχα αρκετές νύξεις για ένα άρθρο που να ξεκαθαρίζει το τι έγινε. Αυτό όμως δεν ήταν εύκολο, δηλαδή να ανακαλύψω τις αλχημείες που σοφίστηκαν «κεντρικά». Γι αυτό συγκέντρωσα διάφορα σημειώματα από μερικούς νομούς για παλιούς και νέους ασφαλισμένους για να ακολουθήσω τον «μίτο της Αριάνδης».

Το τι συνέβη θα το εξηγήσω πιο κάτω. Καταγγέλω όμως την άνιση μεταχείριση –για άλλη μία φορά- των νέων ασφαλισμένων και την περίεργη δημοσιονομική στάση προς τους παλιούς. Πρόκειται για πρόχειρη καλοκαιρινή δημοσιονομική συμπεριφορά, τουλάχιστον στον μισθό του Ιουλίου, την στιγμή που κάποια στιγμή θα επανέλθουν με αναδρομική εξισορρόπηση από 1/6/2016.

ΙΙ. Τι έκαναν συνοπτικά

Α) Έδωσαν στα 2/3 του κλάδου τις αναδρομικές μικρές ωριμάνσεις των 4 μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2016, λόγω των νέων βασικών μισθών του Μισθολογίου ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τα αναδρομικά αυτά δικαιούνται οι πλείστοι νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) και αρκετοί παλιοί με σχετικά λίγα χρόνια υπηρεσίας, αφού είχαν «παγώσει» εντός των βαθμών Στ, Ε, Δ και ελάχιστοι στον Γ του Μισθολογίου ΠΑΣΟΚ 2011. Δύο παραδείγματα:

1) ΜΚ 6, ακαθάριστη μηνιαία ωρίμανση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 137€, 1/4χ137€ =34,25€. 4 μήνες χ 34,25€= 137€. Καθαρά αναδρομικά περίπου 100,75€.

2) ΜΚ 8, ακαθάριστη μηνιαία ωρίμανση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 68€, 1/4χ68=17€. 4 μήνες χ17€=68 €. Καθαρά αναδρομικά περίπου 50,01€.

Β) Εισήγαγαν σε όλους την νέα φορολογία (Μηνιαίος όρος εισοδήματος κλίμακας με κωδ. 3011300 και Έσοδα από έκτακτη οικον. εισφορά με κωδ. 3089100). Κατά κανόνα είναι επιβαρυντική, αλλά συναρτάται από την ιδιάζουσα περίπτωση του καθένα και πόσο γίνεται το άθροισμα «καθαρό + φόρος» ως εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο, μετά τις νέες συνατξιοδοτικές κρατήσεις.

Αναλυτικές λεπτομέρειες στο άρθρο μας «αισθητές μειώσεις κλπ/11-06-2016».

Γ) Δεν άλλαξαν, ως όφειλαν, τις κρατήσεις για Ο.Π.Α.Δ., Μ.Τ.Π.Υ./Μετοχικό, Τ.Π.Δ.Υ./Εφάπαξ, εισφορά 2% για ανεργία, αφού δεν επηρεάστηκαν από το νόμο «Γ. Κατρούγκαλου».

Δ) Δεν άλλαξαν τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη, λόγω καθυστέρησης (;) της 2ηςερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, ενώ προβλέπεται ρητά από τον νόμο «Γ. Κατρούγκαλου», ν.4387/2016, άρθρο 38, παρ. 1: «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό ειφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων … και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με…».

Όπως θα δείξουμε με σχετικούς πίνακες, οι μειώσεις αυτές ωφελούν προσωρινά τους παλιούς ασφαλισμένους και επιβαρύνουν προσωρινά τους νέους. Μιλάμε βεβαίως για ποσά που κυμαίνονται στους μάχιμους εκπαιδευτικούς, κυρίως μεταξύ 3€ έως 35€ για κάθε μήνα.

Η αδικία αυτή έχει δύο πλευρές (για να μη παρεξηγούμαστε). Μία τεχνική και μία πολιτική.

Η πολιτική είναι η στρατηγική της διάσπασης των εργαζομένων, ώστε να μεταφέρεται και να στρεβλώνεται η τεράστια «κάθετη» πίεση του κεφαλαίου προς τους εργαζόμενους σε «οριζόντια», ώστε να μη συνολικοποιείται εύκολα η συλλογική αντίδραση και αντίσταση.

-Η τεχνική, που αναλύθηκε στο άρθρο μας στις 11-06-2016, κάνει το εξής: Κρατάει ως ασφαλιστική βάση (και παρά την πρόβλεψη του νέου νόμου) τις αποδοχές στις 31/10/2011! Έτσι μεν παλιοί ασφαλισμένοι –που έως 31/12/1992 δεν είχαν καθόλου κρατήσεις- έχουν αρκετά μικρότερες κρατήσεις, αφού η βάση τους ήταν το άθροισμα του τότε σχετικά μικρού βασικού μισθού και των 140,75 € με συντελεστή το 6,67%. Οι νέοι όμως ασφαλισμένοι έχουν μεγάλη σχετικά ασφαλιστική βάση, αφού αυτή αποτελείται από τις τότε (31/10/2011) «πάσης φύσεως αποδοχές» συν τα 140,75 €, ενώ ο συντελεστής είναι ο ίδιος (6,67%).

Δείτε τον 1ο και 2ο πίνακα  στο κεφ. ΙΙΙ.

Ε) Ενιαία αύξηση του συντελεστή από 3% σε 3,5% για τις κρατήσεις Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Ε.Τ.Ε.Α., αλλά με παράλληλο και παράλογο δυϊσμό μεταξύ νέων και παλιών ασφαλισμένων, με στόχο  την μεγιστοποίηση των κρατήσεων και στις δύο κατηγορίες. Συγκεκριμένα:

Στους παλιούς ασφαλισμένους η ασφαλιστική βάση είναι «οι πάσης φύσεως αποδοχές» του εκάστοτε μηνός, πάνω στις οποίες μπαίνει ο νέος συντελεστής 3,5% τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και τον εργοδότη (δημόσιο). Τυπικά τηρούνται οι δύο κωδικοί για ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΔΥ πρόσθετων αποδοχών.

Στους νέους ασφαλισμένους, εφαρμόζεται ν. «Γ. Κατρούγκαλου» επιλεκτικά και εις βάρος των εργαζομένων. Ενώ δηλαδή αλλάζει το 3% σε 3,5% που προβλέπει ο νόμος, δεν αλλάζει η ασφαλιστική βάση, που ομοίως προβλέπει, και παραμένει η μεγαλύτερη, δηλαδή αυτή στις 31/10/2011. Έτσι οι κρατήσεις για Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Ε.Τ.Ε.Α. είναι αρκετά μεγαλύτερες. Εννοείται ότι σε κάποιο από τους επόμενους μήνες θα γίνει αναδρομική εξισορρόπηση….
Δείτε τον 1ο πίνακα και 2ο πίνακα στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

ΙΙΙ. Πίνακες με παραδείγματα
Θα παρουσιάσουμε δύο πίνακες με παραδείγματα διαφορετικών ΜΚ, επιδομάτων και νομών. Ο 1ος για παλιούς ασφαλισμένους και ο 2ος για νέους ασφαλισμένους.

i) Ξεκινάμε με αυτόν για παλιούς ασφαλισμένους, όπου θα φαίνονται συγκριτικά οι κρατήσεις τόσο για κύρια σύνταξη (με ασφαλιστική βάση της 31/10/2011 και με την αναμενόμενη εφαρμογή του ν. 4387/2016), όσο και για Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Ε.Τ.Ε.Α. για τους μήνες Ιούνιο (μη εφαρμογή του ν.4387/2016) και Ιούλιο (επιλεκτική-προσωρινή εφαρμογή του ν.4387/2016).

Στην τελευταία στήλη φαίνονται οι πραγματικές μειώσεις των καθαρών, μετά και την εφαρμογή των φορολογικών μεταβολών.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: