Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Δ. Μπράτης κοινοποιεί πίνακες με τις Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, όπως προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών και του υπουργού παιδείας.

Εκκρεμεί η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2016-2017 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Δεν υπάρχουν σχόλια: