Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση συγγραφής νέων βιβλίων Μαθηματικών Β΄& Ε΄Δημοτικού Σχολείου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί:

1. Τους εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ3, τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά ή τη Διδακτική τους, να υποβάλουν, είτε ως μεμονωμένα πρόσωπα...
είτε ως ένωση/ομάδα προσώπων, αίτηση υποψηφιότητας για την συμμετοχή τους στις δύο συγγραφικές ομάδες που θα συγκροτηθούν για τη συγγραφή δύο νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για την Β΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

2. Τους εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση για τη στελέχωση των ομάδων κρίσης-αξιολόγησης των ως άνω διδακτικών πακέτων.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συγγραφή δύο νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για την Β΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Κάθε διδακτικό πακέτο θα περιλαμβάνει:

1. Βιβλίο Μαθητή
2. Τετράδια Εργασιών
3. Βιβλίο Εκπαιδευτικού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το κάθε διδακτικό πακέτο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους συγγραφείς έως την 15η Φεβρουαρίου του 2017 προκειμένου να καταστεί δυνατή η προώθηση του στα σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 17/06/2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τις 15/07/2016 και ώρα 23:59.

Δεν υπάρχουν σχόλια: