Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Ο.Π.ΣΥ.Δ.: Σημαντικά έγγραφα για μελέτη πριν τη δημιουργία φακέλου

logoΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110  Α’ ) για το σχολικό έτος 2016-2017 οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα καταρτιστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ, στην αρμοδιότητα του οποίου υπόκειται  και ο έλεγχος  των ενστάσεων επί των πινάκων αυτών.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συστήματος για την υποβολή από τους υποψηφίους της ηλεκτρονικής αίτησης με σκοπό την ένταξη στους ανωτέρω πίνακες , η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση,  από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 16-06-2016, οι ενδιαφερόμενοι που εγγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)  (https://opsyd.sch.gr) θα έχουν τη  δυνατότητα επισκόπησης των στοιχείων του φακέλου τους.

Παράλληλα, στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης/επικαιροποίησης στοιχείων ήδη υπαρχόντων φακέλων, καθώς και συμπλήρωσης στοιχείων νέων φακέλων. Για τη διευκόλυνσή τους, θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα εγχειρίδιο οδηγιών με την ακολουθούμενη διαδικασία. Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται και με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, παρακαλούμε θερμά, όπως μελετήσετε τα ακόλουθα έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού του ΥΠΠΕΘ. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στο αντίστοιχο αρχείο.
Σε συνέχεια της διαδικασίας εγγραφής χρηστών στο ΠΣ ΟΠΣΥΔ, σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 16-06-2016, είναι διαθέσιμα για το σύνολο των παλαιών χρηστών τα στοιχεία φακέλου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και οριστικοποιηθεί στο παλαιό σύστημα ΟΠΣΥΔ, ενώ δίδεται η δυνατότητα και για την υποβολή γνωστοποιήσεων τροποποίησης στοιχείων ή προσόντων, με διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος για το φάκελο του εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση των νέων υποψηφίων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Δ/νση Εκπαίδευσης της επιλογής σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία προσκόμισης των δικαιολογητικών, ενώ για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, μπορείτε να απευθύνεστε και στην ομάδα υποστήριξης του συστήματος κατά τα γνωστά. Σε επόμενη ανακοίνωση, θα ενημερωθείτε και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων σε συνέχεια της αντίστοιχης ΥΑ.
15/6/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: