Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

50.000.000 Ευρώ στους Δήμους για "επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων

155.600 ευρώ για τη Σάμο

38.900 για την Ικαρία και

5.200 για τους Φούρνους

Το υπουργείο εσωτερικών καλεί τους Δήμους της χώρας έως 30 Μαΐου 2018 για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€). Καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

• Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%.

• Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%.

• Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00€. Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 1 της παρούσης) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Διαβάστε εδώ όλη την πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: