Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις και στις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: