Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε φορείς για το σχολικό έτος 2015-2016 - Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Δείτε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016

εδώ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) εδώ, στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας εδώ, για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. εδώ  και τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Π.Ε. εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: