Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2015 - Όλα τα ονόματα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το έτος 2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκτός εάν..

συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄), που μπορείτε να τις δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: