Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Νομό Σάμου (Β. Αιγαίο)

Δείτε την πρόσληψη 8 ΕΕΠ και 3 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (2) και ΕΔΕΑΥ (1) στο Β. Αιγαίο.

Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ εδώ

Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 3 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εδώ

Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (2) και ΕΔΕΑΥ (1) εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: