Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες να διευκολύνουν τους υπαλλήλους τους για να μεταβούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στους δήμους και τις κοινότητες στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, με τη χορήγηση σ΄ αυτούς, ειδικής άδειας απουσίας που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για τη μετάβασή τους στον τόπο που θα ψηφίσουν και την επιστροφή τους, χωρίς η άδεια αυτή να υπολογιστεί στην κανονική άδεια.

Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: