Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης στο ΠΕΚ Ηρακλείου - στα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης:

στα Γενικά Αρχεία του Κράτους εδώ.

στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες εδώ.

στο ΠΕΚ Ηρακλείου εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: