Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Σάμου, 4ης Νοέμβρη - ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ!

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 4 Νοεμβρίου 2015 συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

clip_image0011. Εξέταση ενστάσεων αναπληρωτών Α΄ φάσης, 2. Τροποποίηση διάθεσης εκπ/κού ΠΕ05/Γαλλικής Γλώσσας, 3. Ορισμός Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων σχολείων/νηπιαγωγείων και 4. Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού ΠΕ11/Φυσικής Αγωγής

Στο πρώτο θέμα απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πλειοψηφία. Με (3-2) οι τέσσερις και (4-1) η πέμπτη. Τις ενστάσεις τις στήριξε ένα από τα τρία ορισμένα μέλη, ενώ ο αιρετός της ΔΑΚΕ τις απέρριψε όλες εκτός μίας. Στη συνεδρίαση επιβεβαίωσε και πάλι ότι αυτός είχε ζητήσει την επανάληψη της συνεδρίασης της 1/10.

Ως αιρετός της Αγωνιστικής Συνεργασίας στήριξα όλες τις ενστάσεις και διαμαρτυρήθηκα για τον τρόπο που λειτούργησε το ΠΥΣΠΕ Σάμου στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί:

Καμία διάταξη του νόμου δεν ορίζει ότι στα Ολοήμερα δεν μπορούν να τοποθετηθούν συνάδελφοι του Κρατικού προϋπολογισμού. ΚΑΚΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΤΑΥΤΙΣΗ «ΤΑΚΤΙΚΟΥ=ΠΡΩΙΝΟΥ», ενώ αυτός είναι ένας περιορισμός που πράγματι υπάρχει (δυστυχώς κατά τη γνώμη μας) μόνο για τους συναδέλφους του ΕΣΠΑ (να είναι δηλαδή υποχρεωμένοι να στελεχώνουν μόνο τμήματα Ολοημέρων).

Η πρόταση της παράταξή μας είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι θα έπρεπε να διορίζονται από τον ενιαίο πίνακα, να τοποθετούνται με βάση τα μόριά τους, γνωρίζοντας εξαρχής όλα τα κενά, και κατόπιν να δηλώνονται στη μισθοδοσία του ΕΣΠΑ μόνο όσοι αναλαμβάνουν Ολοήμερα Τμήματα (πάγιο αίτημά μας ωστόσο είναι οι συνάδελφοι να διορίζονται μόνο μέσω τακτικού προϋπολογισμού). Έτσι δε θα υπήρχε καμιά αδικία, θα γίνονταν σεβαστά τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων, δε θα υπήρχε –έστω και έμμεση- παρέμβαση στη λειτουργία των Συλλόγων Διδασκόντων για την κατανομή των τάξεων και γενικά δε θα δημιουργούνταν τα προβλήματα που δημιουργεί ο κατακερματισμός και η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.

Πιστεύουμε ότι είναι κατάφωρη αδικία προς τους συναδέλφους του τακτικού προϋπολογισμού, που έχουν περισσότερα μόρια, να τοποθετούνται μετά από τους συναδέλφους ΕΣΠΑ (επίσης δεν προβλέπεται από καμία νομοθεσία), οι οποίοι έχουν λιγότερα μόρια. Επιπρόσθετα, οι τοποθετήσεις συναδέλφων ΕΣΠΑ σε δυσπρόσιτα σχολεία (διπλασιασμός μορίων) έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ανακατατάξεις στον Πίνακα των αναπληρωτών την επόμενη σχολική χρονιά, ανακατατάξεις που προκύπτουν από αυθαίρετα κριτήρια και όχι από πραγματική υπηρεσία.

Επιπρόσθετα:

F οι ενστάσεις των συναδέλφων καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να εξετασθούν, αν και το είχαμε ζητήσει επανειλημμένα σε προηγούμενες συνεδριάσεις, πράγμα που δεν είχε γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ. Συζητήθηκαν στις 4/11 και μάλιστα μετά τη Β΄φάση διορισμού των αναπληρωτών;

F Γιατί το ΠΥΣΠΕ αρνήθηκε τελικά να δεχθεί αιτήσεις βελτίωσης των συναδέλφων της Α΄φάσης σε σχέση με τη Β΄, ενώ είχε δεσμευθεί στη συνεδρίαση στις 30/9 ότι θα το πράξει;

F Αναλυτικά την ανακοίνωσή μας για τη συνεδρίαση της 1ης Οκτώβρη μπορείτε να τη δείτε στο:

http://epikoinonia-samou.blogspot.gr/2015/10/1-10-15_6.html

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επειδή υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία πάνω στη συνεδρίαση της 30/9, αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι σύμφωνα με τα μόρια τους, αφού κρατήθηκαν αντίστοιχες θέσεις (αριθμητικά, όχι συγκεκριμένων σχολείων) για τους συναδέλφους ΕΣΠΑ.

Στην Α΄Σάμου υπήρχαν 13 κενές θέσεις δασκάλων για ΕΣΠΑ και διορίστηκαν οκτώ (8). Κρατήθηκαν οι 8 κενές θέσεις και δόθηκαν οι πέντε στους συναδέλφους του Κρατικού. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνονται οι τοποθετήσεις σύμφωνα με τα μόρια των εκπαιδευτικών και όχι να προηγούνται οι συνάδελφοι ΕΣΠΑ στις τοποθετήσεις. Βέβαια δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αν δεν υπήρχαν τα δυσπρόσιτα και δεν ζητούσε ο αιρετός της ΔΑΚΕ την επανάληψη της συνεδρίασης. Εφόσον ζήτησε την επανάληψη της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ, γιατί δεν ζητούσε και να γίνουν εκ νέου αιτήσεις των συναδέλφων και το ζήτησε την ώρα της συνεδρίασης;

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Β. Αιγαίου ουδέποτε ζήτησε νέα συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ (σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου), επειδή θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα, αλλά ζήτησε να καλυφθούν τα κενά στην πρωινή ζώνη των σχολείων, πράγμα που έγινε αργότερα από το Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου. Τελικά γιατί έγινε η επανάληψη του ΠΥΣΠΕ και η επανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών…;

clip_image004Ως δεύτερο θέμα ήταν η τροποποίηση της διάθεσης της εκπαιδευτικού ΠΕ/05 Γαλλικής Γλώσσας, Παπαγεωργίου Αιμιλίας, για δύο (2) ώρες στο Δ.Σ. Χώρας. Διαφώνησα και ζήτησα να χωριστεί η Ε΄τάξη, επειδή οι αιτήσεις επιλογής των μαθητών ήταν (7-7) και να διατεθούν από δύο (2) ώρες Γαλλικά και Γερμανικά. Άλλωστε και οι δύο συναδέλφισσες είχαν δηλώσει, ότι επιθυμούν να διατεθούν από δύο (2) ώρες, Γαλλικά και Γερμανικά, στην Ε΄τάξη και ούτε επιβαρύνεται οικονομικά η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου.

clip_image003Στο τρίτο θέμα τοποθετήθηκαν ομόφωνα οι προϊστάμενοι στα ολιγοθέσια σχολεία/νηπιαγωγεία. Δεν υπήρχαν δηλώσεις από τους εκπαιδευτικούς, αλλά πήραν τα στοιχεία από το myschool, που από μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί ορίσθηκαν ως προϊστάμενοι. Συμφώνησα με την προϋπόθεση ότι οι συνάδελφοι θα έχουν το δικαίωμα της ένστασης μετά τις τοποθετήσεις. Όποιος διαφωνεί μπορεί να κάνει ένσταση στο ΠΥΣΠΕ.

clip_image005Ως τέταρτο θέμα ήταν η τροποποίηση της διάθεσης της εκπαιδευτικού ΠΕ11/Φυσικής Αγωγής, Γεράκη Μαρίας, για την κάλυψη δύο (2) ωρών στην πρωινή ζώνη του 1ου Δ.Σ. Σάμου και η τροποποίηση της διάθεσης της εκπαιδευτικού ΠΕ32/Θεατρικών Σπουδών Ζιγγέλη Τριγώνας, για την κάλυψη μιας (1) ώρας στην πρωινή ζώνη του 2ου Δ.Σ. Σάμου. Οι τροποποιήσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Στο νέο νόμο για τις συνταξιοδοτήσεις ρυθμίσεις, ψηφίστηκε νόμος για τη συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (δεν αφορά τα Αιρετά μέλη). Πλέον τα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ που συγκροτούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης θα αποτελούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία και τους δύο αιρετούς. Με τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ παύει η θητεία των τριών (3) από τα πέντε (5) μέλη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Επίσης, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων.

Τέλος, διορίστηκαν στις 6/11 για Παράλληλη Στήριξη τέσσερις (4) συναδέλφισσες. Δύο δασκάλες στην Α΄, μία στη Β΄Σάμου και μία νηπιαγωγός στην Α΄Σάμου.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης,

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,

6944271826-2273061970-61231

Μαντζώρος Φώτης,

Αναπληρωτής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,

6977395607-2275041346

Δεν υπάρχουν σχόλια: