Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Σχετικά με τις αποσπάσεις, τις μετατάξεις και τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε., του Δ. Μπράτη

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (αποσπάσεις, μετατάξεις, αμοιβαίες μεταθέσεις), σας ενημερώνω για τα εξής:

1. Αποσπάσεις: Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα γίνουν και τη φετινή χρονιά με μοριοδότηση. Ήδη έχει συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε., της ΟΛΜΕ και του Υπ. Παιδείας και έκανε διορθώσεις στα επιμέρους κριτήρια, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αδικίες που υπήρξαν την προηγούμενη χρονιά.

Ο πρώτος κύκλος των αποσπάσεων υπολογίζεται να γίνει προς το τέλος Ιουλίου του 2012.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στις ημερομηνίες που θα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αποσπάσεις σε φορείς (περιφ. Δ/νσεις, Υπ. Παιδείας, Δ/νσεις, κλπ.) προηγούνται των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

2. Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Με απόφαση του Υπ. Παιδείας συστήθηκαν κλάδοι εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05): 200, Γερμανικής (ΠΕ 07): 100, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (ΠΕ 08): 100, Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ 32): 60, Δραματικής Τέχνης (ΠΕ 18.41): 5, Πληροφορικής (ΠΕ 19): 288 και Πληροφορικής (ΠΕ 20): 192 στην Π.Ε. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια Εκπαίδευση.

Μέχρι τώρα δεν έχουν συνεδριάσει τα αντίστοιχα Συμβούλια (ΚΥΣΔΕ – ΚΥΣΠΕ) για να συζητήσουν τον τρόπο που θα γίνουν αυτές οι μετατάξεις.
Οι υπόλοιπες μετατάξεις (που γίνονται κάθε χρόνο) θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Τονίζω ότι για να μεταταγεί κάποιος-α από την Α/θμια στη Β/θμια και το αντίστροφο, θα πρέπει να αποδεσμευθεί πρώτα από τη βαθμίδα που υπηρετεί (με απόφαση του αντίστοιχου Συμβουλίου ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ) και, εφόσον, υπάρχει οργανικό κενό (μετά τις μεταθέσεις) στην περιοχή που ζητά τότε και μόνο τότε μετατάσσεται.

3. Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.: Οι αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 50/96 και 100/97. Ήδη έχουν αποσταλεί στο Υπ. Παιδείας, από τις Δ/νσεις Π.Ε. όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων που υπέβαλαν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης.
Η εξέταση των αιτήσεων, καθώς και οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις, θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ.

Τέλος, τονίζω ότι όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (αποσπάσεις, μετατάξεις, αμοιβαίες μεταθέσεις) είναι σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου και της σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Οι υπηρεσιακές μεταβολές συνεχίζονται κανονικά μετά το σχηματισμό κυβέρνησης ή με άδεια που θα δοθεί από την αρμόδια διακομματική επιτροπή.
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: