Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης-Ανάληψη υπηρεσίας έως 29/2

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την πρόσληψη 24 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2011-2012.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: