Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Συναντήσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Σάμου για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Μετά την ματαίωση του σεμιναρίου για την «αυτοαξιολόγηση» των σχολικών μονάδων από τις Σχολικές Συμβούλους και με αφορμή την τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσής τους, ότι τα σεμινάρια θα γίνουν ανά σχολείο,  το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θεώρησε απαραίτητο να προχωρήσει στην πραγματοποίηση ενός κύκλου συναντήσεων αρχικά (21&22/1/2014) με όλους τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του νησιού μας, ώστε να συζητηθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η αυτοαξιολόγηση, οι επιπτώσεις της στο Δημόσιο Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς και να αναζητηθούν τρόποι από κοινού και συντονισμένης αντιμετώπισης και εν συνεχεία (23/1) με τις Σχολικές Συμβούλους των Α΄ και Β΄ Εκπαιδευτικών Περιφερειών Σάμου, προκειμένου να τους μεταφέρει τις απόψεις των συναδέλφων της Σάμου και να ζητήσει και τη δική τους τοποθέτηση.

Α. Στη συνάντηση των Δ/ντών (εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το «παρών» στις συναντήσεις έδωσε η συντριπτική πλειοψηφία των Δ/ντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων του νησιού, με τους οποίους/οποίες έγινε εξαιρετικά παραγωγικός διάλογος) διαπιστώθηκε μεγάλη σύγκλιση απόψεων και ταύτιση με τις απόψεις του ευρύτερου εκπαιδευτικού κινήματος και αποφασίστηκε να μην υπάρξει σύμπραξη με οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία μας, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Επιπρόσθετα μάλιστα με τη συλλογή υπογραφών από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων συμφωνήθηκε τις επόμενες κιόλας μέρες οι Σύλλογοι Διδασκόντων να προχωρήσουν σε συνεδριάσεις, προκειμένου να συνταχθούν πρακτικά ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (η υποχρεωτικότητα της οποίας δεν προβλέπεται από πουθενά), πράγμα που αποτελεί κατεύθυνση και της Ομοσπονδίας μας.  Ένα ενδεικτικό πρακτικό Σ.Δ. είναι το παρακάτω (που κάθε Σ.Δ. μπορεί να το διαμορφώσει όπως επιθυμεί ή να το υιοθετήσει αυτούσιο) :

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα…………….-…..-2014, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του …… Δημοτικού Σχολείου……………….., με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-14-Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ. 190089/Γ1, 10-12-2013 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας.

Μετά από την ανάγνωση της εγκυκλίου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπαιδευτικοί κατέληξαν ότι:

Η αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση δεν έχει ως στόχο τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του δημόσιου σχολείου, σύμφωνα με τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο που διαμορφώνεται μέσω αυτής, οδηγεί σε περεταίρω υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και της μόρφωσης των παιδιών, αφού θα έχει ως αποτέλεσμα την παραπέρα κατάργηση εργασιακών-μισθολογικών δικαιωμάτων, την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.

Με βάση το παραπάνω αιτιολογημένο σκεπτικό και σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας, δήλωσαν την πλήρη αντίθεσή τους με την επιχειρούμενη αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Ο σύλλογος διδασκόντων διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει συνάδελφος που να επιθυμεί τη συμμετοχή του στις ομάδες εργασίας και αποφάσισε ότι δε συγκροτεί ομάδες εργασίας.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Β. Εξίσου σημαντική ήταν και η σύσκεψη με τις Σχολικές Συμβούλους, κα Μπλέκα και κα Διακογεωργίου, οι οποίες άκουσαν τις τοποθετήσεις του Δ.Σ. και όλα όσα τους μεταφέρθηκαν εξ ονόματος των συναδέλφων. Οι Σχολικές Σύμβουλοι έκαναν σαφές ότι δεν θα επισκεφθούν κανένα σχολείο για να ενημερώσουν για την αυτοαξιολόγηση, εκτός και αν ζητηθεί από το ίδιο το σχολείο. Επίσης μας ενημέρωσαν ότι μέχρι σήμερα ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την αυτοαξιολόγηση και ότι άτυπες συζητήσεις που έχουν γίνει σε ορισμένα σχολεία δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επιμόρφωση.

Τέλος, μετά τις ανακοινώσεις των Σχολικών Συμβούλων, για  εγκατάσταση  προγράμματος τηλεδιάσκεψης ή ενδοσχολικών επιμορφώσεων μέσω SKYPE, κάνουμε γνωστό ότι αν υπάρξουν επιμορφώσεις για την αυτοαξιολόγηση από πλευράς των Σχολικών Συμβούλων ή Δ/ντών Εκπ/σης ή κάποιου άλλου στελέχους θα ενεργοποιείται άμεσα η απόφαση της ΔΟΕ για τρίωρη στάση εργασίας. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι Δ/ντές/Προïστάμενοι ή οι εκπαιδευτικοί/ νηπιαγωγοί των σχολείων/νηπιαγωγείων να ενημερώνουν άμεσα το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Γ. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο σύλλογό μας η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, 229 μέχρι τώρα (ενώ έχουν απομείνει ελάχιστα σχολεία που περιμένουμε ακόμη) υπέγραψαν το κείμενο της ΔΟΕ ενάντια στη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα σταλούν στη ΔΟΕ τα αριθμητικά δεδομένα και -αν ζητηθούν- θα αποσταλούν και οι καταστάσεις με τις υπογραφές.  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η δυναμική και επιτυχημένη αντίδραση των εκπαιδευτικών όλης της χώρας δείχνουν πως ο Κλάδος ενωμένος και συσπειρωμένος θα καταργήσει στην πράξη το Π.Δ. που, αν επιτρέψουμε να εφαρμοστεί, θα διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση.

Με συνεχόμενες στάσεις εργασίας εμποδίζουμε κάθε σεμινάριο, κάθε διαδικασία αξιολόγησης, κάθε επίδοξο αξιολογητή.

Με αποφασιστικό-συλλογικό αγώνα υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, το μέλλον των παιδιών μας, τη δουλειά και την αξιοπρέπειά μας.

                                      Το Διοικητικό Συμβούλιο

clip_image002

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: