Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

Α' δόση 2019 : Κατανομή 28 εκατ. ευρώ στους Δήμους για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων - Δείτε την κατανομή ανά Δήμο

IMG 3929Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε (26-02-19) την Α΄ κατανομή του 2019 (28.000.000 Ευρώ) για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μάλιστα το Υπουργείο επισημαίνει σε κάθε επιχορήγηση ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ στις οικείες Σχολικές Επιτροπές, των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Δείτε την Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, εδώ

Για το Δήμο Σάμου το ποσόν ανέρχεται στις  88.320 ευρώ

για το Δήμο Ικαρίας Σάμου στις 27.840 και

για το Δήμο Φούρνων Σάμου στις 6.860

Δεν υπάρχουν σχόλια: