Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Συγκρότηση Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας συγκροτήθηκε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιόδου 2013-2014 ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΈΛΗ

1. Γεωργιάδης Νικόλαος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Καβάλας, ως πρόεδρος.

2. Βεντήρης Παρασκευάς - Παναγιώτης,Διευθυντής της Β΄ Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Αθήνας, ως   αντιπρόεδρος.

3. Ψαρρά Γεωργία,Διευθύντρια της Γ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. νομ.Αθήνας, ως μέλος.

4. Παληγιάννης Βασίλειος, δάσκαλος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

5. ΜπράτηςΔημήτριος, δάσκαλος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΜΕΛΗ

1. Καφανέλης Χαράλαμπος,Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ.Τρικάλων.

2. Κρίτογλου Αστέριος,Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Πιερίας.

3. Τσικαλάκη Κυριακή,Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ.  Ηρακλείου.

4. ΑδαμίδουΒασιλική,δασκάλα, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

5.  Ρουμπής Παναγιώτης (Τάκης), δάσκαλος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: