Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσληψη 6 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

dt img 6Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 6 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για την κάλυψη αναγκών σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) των Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε..

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: