Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Δείτε την τροπολογία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών

anapolkΘέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά πλήρη εφαρμογή της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας.

Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 θεραπεύεται μια αδικία για τους νεότερους αναπληρωτές καθώς, με την μέχρι τούδε ισχύουσα διαδικασία μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και κατά παράβαση των αρχών της ισότητας δεν προσμετράται  η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις σχολικές χρονιές 2010-11 και 2011-12. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η κατάρτιση των σχετικών πινάκων μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη τη διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών.

Στην παράγραφο 3 διασφαλίζεται ότι η προϋπηρεσία ωρομισθίων εκπαιδευτικών  σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους λοιπούς ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.

Στην παράγραφο 4 διευκολύνεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι με τον ισχύοντα νόμο διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για δύο χρόνια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διαγράφονται από τους πίνακες μόνον για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Με την παρ.5 επεκτείνεται το καθεστώς αδειών για συμμετοχή σε εξετάσεις λόγω σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ με την παρ.6 επεκτείνεται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το δικαίωμα της άδειας με αποδοχές για παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων, σεμιναρίων κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: