Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής

Από το υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις 8 Ιανουαρίου οι εκλογές.

Από 12/1/2016 έως 19/1/2016 οι συνεντεύξεις.

1η Φεβρουαρίου 2016 αναλαμβάνουν οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: