Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Τα μέλη των Πειθαρχικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων δικαιούνται δαπάνες μετακίνησης.... Έγγραφο του Γ.Λ.Κ.

" Τα ορισμένα/εκλεγμένα μέλη των πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων μετακινούνται σε εκτέλεση υπηρεσίας και συνεπώς δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης..."

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - ΓΛΚ που απαντά σε ερωτήματα δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων για την κάλυψη των δαπανών...
μετακίνησης των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: