Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διακοπή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων λόγω της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)


Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε εγκύκλιος με θέμα τη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη νέα γρίπη Α(Η1Ν1).

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής :

« Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), παρατηρείται αυξητική τάση στη συχνότητα της νέας γρίπης Η1Ν1 στην χώρα μας, και αναμένεται κατά το επόμενο διάστημα η τάση αυτή να συνεχιστεί...

Τα κριτήρια διακοπής της λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών είναι:

1) Για τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος σχολείου (ίδια αίθουσα): Εμφάνιση 4 ή περισσότερων ατόμων από το ίδιο Τμήμα με συμπτώματα γρίπης. Θεωρείται ότι ένα άτομο έχει συμπτώματα γρίπης εάν παρουσιάζει πυρετό μεγαλύτερο ή ίσο με 38 βαθμούς Κελσίου ΚΑΙ ένα τουλάχιστον από τα εξής: βήχα, πονόλαιμο, συνάχι. Για τη σχετική καταγραφή απουσιών αρκεί η δήλωση των συμπτωμάτων από τους γονείς προς το σχολείο, ενώ εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης γρίπης δεν απαιτείται.


2) Για τη διακοπή της λειτουργίας Σχολικής Μονάδας: Εμφάνιση ασθενών με τα κριτήρια του σημείου (1) τουλάχιστον στο 1/3 (33%) από τα Τμήματα της ίδιας Σχολικής Μονάδας.

Κριτήρια διακοπής της λειτουργίας των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης


1) Για τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος σχολείου (ίδια αίθουσα): Εμφάνιση 2 ή περισσότερων ατόμων από το ίδιο Τμήμα με συμπτώματα γρίπης. Θεωρείται ότι ένα άτομο έχει συμπτώματα γρίπης εάν παρουσιάζει πυρετό μεγαλύτερο ή ίσο με 38 βαθμούς Κελσίου ΚΑΙ ένα τουλάχιστον από τα εξής: βήχα, πονόλαιμο, συνάχι. Για τη σχετική καταγραφή απουσιών αρκεί η δήλωση των συμπτωμάτων από τους γονείς προς το σχολείο, ενώ εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης γρίπης δεν απαιτείται.

2) Για τη διακοπή της λειτουργίας Σχολικής Μονάδας: Εμφάνιση ασθενών με τα κριτήρια του σημείου (1) τουλάχιστον σε 2 από τα Τμήματα της ίδιας Σχολικής Μονάδας.


Η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος σχολείου ή Σχολικής Μονάδας λαμβάνεται από τον Νομάρχη, μετά από εισήγηση του Νομιάτρου. Για τη σχετική εισήγηση και απόφαση λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω κριτήρια κατά περίπτωση, καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα.

Εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω κριτήρια, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τον Νομίατρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι ενημερώσεις αυτές γίνονται με σύντομο έγγραφο, που αποστέλλεται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Ο Νομίατρος εισηγείται στο Νομάρχη τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος του σχολείου ή όλης της Σχολικής Μονάδας.

Εφόσον ο Νομάρχης αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος του σχολείου ή όλης της Σχολικής Μονάδας, η Νομαρχία ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς. Επίσης, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου η πληροφορία για τη διακοπή της λειτουργίας του σχολείου.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη σειρά της ενημερώνει καθημερινά τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΕΠΥ) σχετικά με: α/τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς της, για τις οποίες ελήφθη απόφαση διακοπής λειτουργίας, και β/το σύνολο των Σχολικών Μονάδων που είναι κλειστές.

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται από το ΕΚΕΠΥ καθημερινά στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας/Δ/νση Δημ. Υγιεινής/Τμήμα Σχολικής Υγείας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Δείτε την εγκύκλιο
http://www.yyka.gov.gr/future/anakoinseis-egkyklioi/egkyklioi/d-nsi-dimosias-ygieinis/egkyklios-gia-anastoli-leitoyrgias-scholeion-paidikon-stathmon-apo-23-11-2009/view

Δεν υπάρχουν σχόλια: