Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Περί του τρόπου λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου Σάμου

Ο τρόπος λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου είναι προφανώς αποφασιστικής σημασίας για τη βέλτιστη ανάπτυξη του τόπου. Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε αυτή η λειτουργία να είναι:

1. Εύρυθμη

2. Δημοκρατική

3. Ουσιαστική

Το δημοτικό συμβούλιο συζητά και κυρίως αποφασίζει επί σημαντικών θεμάτων που αφορούν τον τόπο και τους δημότες. Οι αποφάσεις αυτές οφείλουν να έχουν ως γνώμονα το κοινό καλό και να λαμβάνονται με αίσθημα ευθύνης. Άρα, οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση και αιτιολόγηση, ως αποτέλεσμα εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων. Η ανταλλαγή απόψεων με τη σειρά της είναι εποικοδομητική όταν αυτές στηρίζονται σε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και επεξεργασία των εκάστοτε δεδομένων.

Στη βάση των παραπάνω θα αναφέρουμε κάποια ζητήματα που, αν και εκ πρώτης όψεως στοιχειώδη ή μικρά, υπονομεύουν το εύρυθμο, το δημοκρατικό και το ουσιαστικό της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον τόπο.

1. Διάθεση γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης:

Το έργο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα ο ελεγκτικός του χαρακτήρας απαιτεί μια στοιχειώδη γραμματειακή υποστήριξη όπως προβλέπει ο νόμος.

  • Πρόβλεψη νόμου: Παραχώρηση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.
  • Υφιστάμενη κατάσταση: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
  • Δράση δημάρχου: Αναβλητικότητα και προκλητική αδιαφορία.
  • Αποτέλεσμα: Εμπόδια στο έργο της αντιπολίτευσης.

2. Κανονισμός λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου Σάμου:

Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Οριοθετεί πολλά ζητήματα, καθώς και σειρά ομιλητών και χρόνο ομιλίας. Όλα αυτά συντελούν σε ένα δημοκρατικό διάλογο, που πάνω απ’ όλα θα είναι πολιτισμένος. Η ύπαρξη ενός εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος δεν τηρείται, είναι παράδειγμα κακής νοοτροπίας και ένδειξη αδιαφορίας, είτε για την ύπαρξη κανόνων, είτε για τους ίδιους τους κανόνες που εμείς οι ίδιοι θεσπίζουμε.

3. Χρόνος ειδοποίησης περί διεξαγωγής τακτικού δημοτικού συμβουλίου και ενημέρωσης περί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Η πρόσκληση για συνεδρίαση πρέπει να επιδίδεται στους δημοτικούς συμβούλους τρεις τουλάχιστον πλήρεις και ημερολογιακές ημέρες πριν την συνεδρίαση, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα της επίδοσης και η ημέρα της συνεδρίασης. Όταν όμως η συνεδρίαση είναι π.χ. Δευτέρα (όπως ήταν η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 9 Μαρτίου), και πάρει ένας δημοτικός σύμβουλος τα θέματα την Παρασκευή, προλαβαίνει να τα μελετήσει πλήρως; Υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο με κλειστές υπηρεσίες, και ακόμα δεν υπάρχει καμία γραμματειακή υποστήριξη για τις παρατάξεις.

4. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Τα κατεπείγοντα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης θα πρέπει να είναι πραγματικά κατεπείγοντα. Αυτά τα θέματα δεν έχουν σταλθεί στους δημοτικούς συμβούλους, λόγω το ότι έγιναν γνωστά μετά την επίδοση της πρόσκλησης. Όμως και αυτά θα μπορούσαν να επιδοθούν, έστω και όταν έγιναν γνωστά στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, με άλλα μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5. Έκτακτες συνεδριάσεις:

Οι έκτακτες συνεδριάσεις έχουν το χαρακτήρα του έκτακτου και του κατεπείγοντος.

o Πρόβλεψη νόμου: Όταν υπάρχουν κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών, τότε η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί η να γνωστοποιηθεί στους συμβούλους ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης.

o Υφιστάμενη κατάσταση: Συζήτηση – Ενημέρωση για τα έργα στο Βαθύ. Δεν ήταν κάτι έκτακτο. Ήταν και είναι επείγον χρόνια τώρα.

o Δράση δημάρχου: Πολιτική σκοπιμότητα αιφνιδιασμού με πρόφαση τη λέξη έκτακτο, και κατευνασμού κλιμακούμενων αντιδράσεων.

Ο νομοθέτης έχει προβλέψει για τα παραπάνω και το πνεύμα του νόμου είναι σαφές. Όμως είναι ο δήμαρχος εκείνος που έχει την ευθύνη για την υλοποίησή τους, ώστε να διασφαλισθεί ότι προάγεται η εύρυθμη, δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο δημοτικό συμβούλιο πρέπει να είναι αποφάσεις ουσίας και βελτίωσης του νησιού μας. Και επειδή ο διάβολος και στις λεπτομέρειες κρύβεται και πολλά ποδάρια έχει, καλό είναι αυτές οι λεπτομέρειες να προσεχθούν, ώστε και οι αποφάσεις που λαμβάνονται να μην είναι του ποδαριού. Στην προσπάθεια για το νησί μας οφείλουμε να είμαστε όλοι μαζί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: