Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

2 Αυγούστου οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αιρετού του ΚΥΣΠΕ, Δημήτρη Μπράτη, την Τρίτη 2 Αυγούστου ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ για να εξετάσει και να ανακοινώσει τις αποσπάσεις των εκπ/κών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Στην ίδια συνεδρίαση θα κατατεθούν από την Κ.Υ. του υπουργείου τα λειτουργικά κενά, προκειμένου επικυρωθούν και να γίνουν, με βάση αυτά, οι αποσπάσεις.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν σύμφωνα με τον Αιρετό του ΚΥΣΠΕ, Βασίλη Παληγιάννη είναι τα εξής:

1. «Εξέταση αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2. «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3. «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες του Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας και Νίκαιας και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

4. «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

5. «Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα, κλπ) εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ  (Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

6. «Επικύρωση πινάκων κενών θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των δομών Ειδικής Αγωγής και επικύρωση των πινάκων εκπαιδευτικών Π.Ε. που αποσπώνται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Σχολεία Κωφών – Τυφλών και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016  – 2017 »

7. «Επικύρωση πινάκων κενών θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επικύρωση των πινάκων εκπαιδευτικών Π.Ε., που αποσπώνται από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., για το σχολικό έτος 2016-2017 »

Δεν υπάρχουν σχόλια: