Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Πρόταση της ΑΚΙΣ ΣΑΜΟΥ για άφθονο και καθαρό νερό

Βρισκόμαστε στο 2016 και ο Δήμος Σάμου, με πληθυσμό 33.000 κατοίκων και άφθονο φυσικό νερό, δεν έχει ακόμα επιλύσει το πρόβλημα της αδιάλειπτης και ποιοτικής ύδρευσης των κατοίκων, αλλά και της διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων του νησιού. Αναφερόμαστε φυσικά στο..
«Νερό Οικιακής Χρήσης», δηλαδή το νερό που έρχεται με κάθε τρόπο σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό. Ένα δημόσιο αγαθό, που η σαμιακή γη το προσφέρει πλουσιοπάροχα, δεν έχει κόστος παραγωγής και αυτό που κοστίζει είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και η λειτουργία - συντήρηση του δικτύου.

Τον Οκτώβριο του 2014 ο κ. Δήμαρχος δήλωσε στο ΔΣ ότι μέχρι τέλη Νοεμβρίου (χωρίς να προσδιορίζει το έτος) ο αρμόδιος για την ύδρευση Αντιδήμαρχος θα κατέθετε ολοκληρωμένη πρόταση για την ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος της ύδρευσης. Πλησιάζουμε να κλείσουμε δύο χρόνια και η κατάσταση παραμένει η ίδια και μάλιστα βαίνει προς το χειρότερο, εάν κρίνουμε από τις συχνές και πολυήμερες διακοπές νερού, την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, την μεγάλη καθυστέρηση ενεργειών αποκατάστασης βλαβών, αλλά και της θεραπείας της ακαταλληλότητας του νερού, όπως συμβαίνει στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι. Εάν κρίνουμε επίσης, από την άδικη κατανομή χρέωσης των τελών ύδρευσης στους κατοίκους του ενιαίου πλέον Δήμου Σάμου, ή αν κρίνουμε από την σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων που κατά καιρούς ζήτησαν πολίτες της Σάμου και δεν δόθηκαν, όπως το αίτημα του γεωλόγου κ. Μιχαλιάδη Μιχαήλ που σας υπέβαλε στις 30 Οκτωβρίου 2015.

Η πρόταση της ΑΚΙΣ για την αντιμετώπιση του ζητήματος είναι η δημιουργία μίας κεντρικής υπηρεσίας ύδρευσης ή ως εσωτερική υπηρεσία του Δήμου, ή ως ανεξάρτητος οργανισμός ύδρευσης - αποχέτευσης (ΔΕΥΑΠ) και φυσικά η κατάρτιση ενός ενιαίου κανονισμού ύδρευσης που να απαντά στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Γίνονται οι απαιτούμενες μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις του νερού σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Σάμου και με ποιά συχνότητα.

2. Σεβόμαστε και ακολουθούμε τα όρια των μικροβιολογικών και χημικών τιμών, που ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι κάτοικοι για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του νερού.

3. Ασφαλίζονται οι δεξαμενές ύδρευσης, με περιμετρική περίφραξη και κλειδαριές στις θυρίδες επισκεψιμότητας.

4. Συντηρούνται, καθαρίζονται και χλωριώνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι δεξαμενές πόσιμου ύδατος όλων των οικισμών.

5. Ελέγχεται τακτικά το δίκτυο ύδρευσης για πιθανές διαρροές ή για προσμίξεις με αγωγούς λυμάτων.

6. Έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα σημεία υδροληψίας πόσιμου νερού, στους οικισμούς όπου το νερό έχει εξασφαλισθεί ότι είναι πέρα για πέρα υγιεινό, για να περιορισθεί από τους καταναλωτές η χρήση του εμφιαλωμένου.

7. Υπάρχει ενιαία πολιτική τιμολόγησης των τελών ύδρευσης για όλους τους οικισμούς της Σάμου, εξαιρουμένου του κοινωνικού τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που παρά τις εξαγγελίες δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, όπως και για τους κατοίκους των ορεινών χωριών.

8. Έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις παροχές ύδρευσης υδρομετρητές για τη δίκαιη και ισομερή χρέωση της κατανάλωσης και επιδιορθώνονται άμεσα οι βλάβες των υδρομετρητών.

9. Υπάρχει απόθεμα ανταλλακτικών και ηλεκτρομηχανημάτων, όπως αντλίες, αυτόματοι χλωριωτές, φίλτρα κτλ. για την άμεση αποκατάσταση των παρουσιαζομένων βλαβών.

Με την πρόταση που καταθέσαμε στη συνεδρίαση του ΔΣ πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε:

1. Την αποφασιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης, με την αναβάθμιση των υποδομών που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη και αειφόρο παροχή καθαρού και υγιεινού νερού για όλους τους κατοίκους της Σάμου.

2. Την αναβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού για την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση συνεχούς παροχής με την αντιμετώπιση των διακοπών υδροδοτήσεων, κυρίως κατά την τουριστική περίοδο .

3. Την απόσβεση των προσφερόμενων – ανταποδοτικών υπηρεσιών στο σύνολο των κατοίκων, κυρίως με τη σωστή και ισομερή καταμέτρηση της κατανάλωσης και όχι με τις υπέρμετρες αυξήσεις της τιμής του νερού.

4. Την ενιαία και δίκαιη τιμολογιακή πολιτική για όλους τους κατοίκους, εξαιρουμένων των κοινωνικών τιμολογίων για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για τους κατοίκους των ορεινών οικισμών (πληρώνουμε όλοι ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνουμε).

5. Την δημιουργία υποβάθρου για την περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων στο νησί.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία μας εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε, σας καλούμε να δώσετε λύση στο υπόψη ζήτημα καταθέτοντας σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ το οργανόγραμμα και τον κανονισμό μίας ενιαίας υπηρεσίας ύδρευσης και φυσικά ένα ενιαίο και κατά πολύ φθηνότερο από το υπάρχον, τιμολόγιο νερού για όλους τους κατοίκους του νησιού.

Αντώνιος Σίμος
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: