Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 20.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων

Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, συνολικού ποσού ύψους 20.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει, συνολικό ποσό ύψους 20.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων.

Για την ΙΚΑΡΙΑ το ποσόν ανέρχεται στα  16.700 €, για τη ΣΑΜΟ στα 63.400  € και για τους

ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΟΡΣΕΩΝ στα 2.400 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: