Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010Την Πέμπτη, 21/1/10, συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σάμου με τα εξής θέματα:

1. τη σύνταξη πινάκων κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης
2. την τοποθέτηση αναπληρώτριας νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής ΠΕ-60.50
3. την παράταση δίμηνης απόσπασης νηπιαγωγού ΠΕ-60
4. την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού ΠΕ-11
5. την τροποποίηση πρακτικού με θέμα: «πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών» που αφορά εκπαιδευτικό ΠΕ-23 Ψυχολόγων
6. την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ).

Στο 1ο θέμα που αναφέρονται τα κενά των οργανικών θέσεων, ζήτησα από το ΠΥΣΠΕ να προστεθούν τρεις (3) οργανικές θέσεις ΠΕ-16 Μουσικής στη Β’ Σάμου, αλλά ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ απάντησε ότι θα προταθούν πρώτα στο Υπουργείο Παιδείας το Φεβρουάριο.

Στο 2ο θέμα, η νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής ΠΕ-60.50 κα Γκυλιπαθή Πολυξένη τοποθετήθηκε στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου.

Ως 3o θέμα ήταν η παράταση δίμηνης απόσπασης νηπιαγωγού ΠΕ-60. Διαφώνησα με την παράταση της δίμηνης απόσπασης, επειδή οι αποσπάσεις αυτές γίνονται μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16. παρ. Γ του ν. 1566/85.

Ως 5o θέμα ήταν η τροποποίηση πρακτικού με θέμα: «πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών» που αφορά εκπαιδευτικό ΠΕ-23 Ψυχολόγων, επειδή οι προαγωγές τους δε γίνονται από το ΠΥΣΠΕ.

Στο 6ο θέμα ήταν η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ΠΕ-60 στη Β’ Σάμου. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: