Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιοΚατατέθηκε σήμερα το βράδυ το φορολογικό νομοσχέδιο, προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με αυτό καθορίζεται για όλους τους φορολογούμενους, αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ.

Για εισοδήματα από 12.001 - 16.000 ευρώ, ο συντελεστής καθορίζεται στο 18%, από 16.001- 22.000 ευρώ στο 24%, από 22.001 - 26.000 ευρώ, στο 26%, από 26.001 - 32.000 ευρώ στο 32%, από 32.001 - 40.000 ευρώ στο 32%, από 40.001 - 60.000 ευρώ 38% και άνω των 60.000 στο 40%

Όσον αφορά τις αποδείξεις, μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος του. Από 12.000 και άνω χρειάζεται να προσκομίζει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος για τις πρώτες 12.000 και 30% του εισοδήματος για το τμήμα του εισοδήματος που είναι πάνω από τις 12.000 ευρώ. Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και αυτού των δηλούμενων.

Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

Διαβάστε τα κυριώτερα σημεία του νομοσχεδίου το οποίο έχει τίτλο «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: