Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Τέλος στους διπλούς μισθούς Δημάρχων και ΝομαρχώνΗ κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ψήφισε στη Βουλή την Παρασκευή καταργεί τους διπλούς μισθούς των Δημάρχων και των Νομαρχών.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 παρ. 7 του σχεδίου νόμου «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» προβλέπεται ότι όλα τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ (νομάρχες, δήμαρχοι, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι) «υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται διακόπτεται», προστίθεται στο κείμενο του νόμου.

Να θυμηθούμε όμως και τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος προς την Δ'  Εθνοσυνέλευση είπε: «.Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ/ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.»
«.εφ'όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ!

Μήπως και για τους βουλευτές μας πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο;  Σε μία περίοδο, όπου παγώνουν οι συντάξεις, μειώνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι βουλευτές μας έχουν πολλά προνόμια που δεν ανακοινώνονται από ΜΜΕ για ευνόητους λόγους... Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές δικαιούνται αποζημίωση ίση με το σύνολο των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, δηλαδή περί τις 8.500 ευρώ, ενώ ως γνωστόν με κάθε αύξηση των αποδοχών των δικαστικών αυξάνεται και ο βασικός μισθός τους

Διαβάστε τα προνόμια των βουλευτών

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ...