Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Οι συνδυασμοί για τις εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010

Ο Νομάρχης Σάμου ανακήρυξε τους υποψήφιους των έξι (6) συνδυασμών της Σάμου και της Ικαρίας για τις περιφερειακές εκλογές και τους υποψήφιους των τεσσάρων (4) συνδυασμών της Σάμου  των τριών (3) της Ικαρίας  και των δύο (2) των Φούρνων-Κορσεών για τις δημοτικές εκλογές της 7ης  Νοέμβρη 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: