Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΟΛΜΕ : Αποχή από την εισαγωγική επιμόρφωση μέχρι να καταβληθούν τα δεδουλευμένα

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους (επιμορφωτές και επιμορφούμενους) σε αποχή από την εισαγωγική επιμόρφωση μέχρι να καταβληθούν τα δεδουλευμένα της εισαγωγικής επιμόρφωσης από τα προηγούμενα χρόνια, να καλυφθούν άμεσα τα έξοδα διαμονής και οδοιπορικών των συναδέλφων που επιμορφώνονται τη φετινή χρονιά καθώς και να προβλεφθεί υπερωριακή αμοιβή γι’απασχόληση των επιμορφούμενων εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Απαιτούμε επίσης την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων (απλήρωτες υπερωρίες, οδοιπορικά, συντονιστές Π.Δ.Σ., ωρομίσθιοι προηγούμενων χρόνων, πανελλαδικές εξετάσεις κλπ).

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να οργανώσουν έγκαιρα την επιτυχία της αποχής ενημερώνοντας τους συναδέλφους επιμορφωτές και επιμορφούμενους και καλώντας τους να αποχωρήσουν από τα επιμορφωτικά κέντρα.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με βάση τις εξελίξεις θα εξετάσει εκ νέου τη στάση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: