Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Πιλοτικά δημοτικά σχολεία

Από το Υπουργείο παιδείας ανακοινώθηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία.

Για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ-19 & ΠΕ-20, η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε σχολικά Εργαστήρια υπό την εποπτεία των ΠΕΚ, κατά το διάστημα από 25-26 Οκτωβρίου 2010, ενώ για τους εκπαιδευτικούς κλάδων Θεατρικής Αγωγής - Δραματικής τέχνης (ΠΕ32 & ΠΕ18.41), Εικαστικών (ΠΕ08) και Μουσικής (ΠΕ16) θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Οκτωβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: