Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Σφάλμα Καταχώρησης μισθοδοσίας - ΠΡΟΤΑΣΗ αναμοριοδότησης - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ (06/03 & 22/02/17)

@ Σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε πρόσφατα από τη ΔΙΠΕ Σάμου σφάλμα καταχώρησης στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ,  σύμφωνα με το οποίο αρκετοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί φαίνονται, από το 2012, ως παλαιοί ασφαλισμένοι (δηλ. πριν το 1993), ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στην κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (διορισμένοι κατά προσέγγιση τα έτη 2001, 2002 και 2003).

Τώρα, η Δ/νση Α/βάθμιας Εκπ/σης Σάμου έχει ως απαίτηση την επιστροφή των χρημάτων από τους συναδέλφους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα οποία κυμαίνονται από 3000 έως 5000 ευρώ για τον καθένα. Ο σύλλογος Δ/Ν Σάμου απέστειλε αίτημα γνωμοδότησης στη νομική Σύμβουλο της ΔΟΕ (που μπορείτε να το δείτε εδώ και ανακοίνωση–ενημέρωση προς όλα τα μέλη του συλλόγου που μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Πρέπει να τονισθεί όμως ότι η απαίτηση αυτή της Δ/νσης, που δεν οφείλεται σε δόλο και υπαιτιότητα των συναδέλφων, δημιουργεί τεράστιο βιοποριστικό ζήτημα, με οικογενειακές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Προτείνουμε να εξεταστεί το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να μη χρειαστεί οι συνάδελφοι να επιστρέψουν τα χρήματα ή να γίνει τέτοιος διακανονισμός ώστε οι εργαζόμενοι να καταβάλλουν μηνιαίως ένα τέτοιο ποσό, που δε θα τους οδηγεί σε οικονομική ασφυξία (υπολογιζόμενης και της εκ των πραγμάτων μείωσης των αποδοχών τους).

Επίσης, θεωρήσαμε σκόπιμο να ζητήσουμε από τη Δ/νση να γίνει ο αυτονόητος έλεγχος, ώστε να ξέρουν οι συνάδελφοι, αν υπάρχουν και άλλοι με το ίδιο ή άλλο λάθος, αλλά μας απάντησε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει και εφόσον στην πορεία βρεθούν και άλλοι εκπαιδευτικοί θα τους ενημερώσει…

Καλό όμως είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί να δουν τις βεβαιώσεις των αποδοχών τους, που πρέπει να γράφουν αν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι (διορισμένοι πριν το 1993) ή νέοι (μετά το 1993). Αν υπάρχει λάθος, πρέπει να έρθουν άμεσα σε επαφή με το Δ.Σ.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει εκκρεμότητα και στις βεβαιώσεις των συναδέλφων των ΕΣΠΑ, αφού έχουν σταλεί μόνο του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και αναμένουν…

@ την Πέμπτη, 2/3, πραγματοποιήθηκε η 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου συζητήθηκε το προσφυγικό (για το οποίο θα ενημερωθείτε ξεχωριστά) και η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Έγινε μία προσπάθεια να υπάρξει κοινή πρόταση προς την Α/βάθμια εκ μέρους του Συλλόγου και μέχρι στιγμής έχουμε συμφωνήσει στα σχολεία που είναι με έντονα γράμματα, ενώ μένουν σε εκκρεμότητα τα υπόλοιπα της Α΄ Σάμου.

Ως παράταξη, στην πρότασή μας λάβαμε υπόψη όλες τις περιοχές του ΠΥΣΠΕ Σάμου (Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι), ώστε να αποφευχθούν άδικες αναντιστοιχίες. Δεν μπορεί π.χ. το Δ.Σ. Παγώνδα να έχει τα ίδια μόρια με τους Φούρνους ή τις Ράχες ή ο Άγιος Κων/νος με τον Εύδηλο Ικαρίας. Ελπίζουμε μέχρι τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ να έχουμε καταλήξει…

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(Δημοτικά & Νηπιαγωγεία)
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΡΙΑ
Σάμος
6
Καρλόβασι
7
Παλαιόκαστρο, Πυθαγόρειο, Χώρα,
Μυτιληνιοί, Κοκκάρι, Κοντακέικα
8
Άγιος Κων/νος, Υδρούσα, Λέκκα, Ηραίο, Άγιος Κήρυκος
9
Παγώνδας, Μαραθόκαμπος, Ξυλοσύρτης, Εύδηλος
10
Καραβόσταμο
11
Πλάτανος, Βουρλιώτες, Κουμέικα, Πύργος, Φούρνοι, 1ο Ραχών, 2ο Ραχών
12
Καλλιθέα,
Καρκινάγρι, Θύμαινα, Χρυσομηλιά
14

Δείτε εδώ την πρόταση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου

Συμπληρώνουμε, επίσης, ότι με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου παρατείνεται η προθεσμία για την αναμοριοδότηση των δημοτικών/νηπιαγωγείων ως τις 12 Απριλίου, ενώ έως 5 Μαΐου θα γίνει από τη Δ/νση ο επανακαθορισμός των δυσπρόσιτων δημοτικών/νηπιαγωγείων.

Πάγιο αίτημά μας για την Ικαρία είναι να γίνουν όλα τα σχολεία/νηπιαγωγεία δυσπρόσιτα (Άγιος Κήρυκος) και με την ίδια μοριοδότηση κατά περιοχή, όπως επίσης και να χαρακτηριστεί το νηπιαγωγείο Κουμεΐκων στη Σάμο (που δεν θεωρείται δυσπρόσιτο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο δημοτικό).

Η μοριοδότηση θα ισχύσει για τις μεταθέσεις του 2017-18, αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ και για το σχολικό έτος 2016-17 που διανύουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι δε θα δεχθούμε διαφορετική μοριοδότηση για δημοτικά-νηπιαγωγεία της ίδιας περιοχής (Μαραθόκαμπος, Παγώνδας, Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος κ.α), κάτι που υπάρχει στην πρόταση της Δ/νσης.

Τέλος, τονίζουμε ότι η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων δεν αποτελεί λύση για τα ουσιαστικά ζητήματα των σχολείων και περιορισμένη αξία θα έχει αν δε συνοδευτεί από μόνιμους διορισμούς, δυνατότητα μεταθέσεων και φυσικά έμπρακτη στήριξη και χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

@ Όσον αφορά στις δύο συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ (06/3 & 22/2) εξετάσθηκαν τα εξής θέματα:

· Τοποθετήθηκαν οι συνάδελφοι μετά από άδεια ανατροφής, Νάνου Μαρία, στο 1ο Καρλοβάσου και Σεβαστάκης Ανδρέας, ΠΕ/08 Καλλιτεχνικών, στα Δημοτικά σχολεία (Μαραθοκάμπου/8 ώρες, Όρμου Καρλοβάσου/9 ώρες, Κοντακεΐκων/7 ώρες) και διατέθηκε ο εκπαιδευτικός ΠΕ16.01/Μουσικής, Πετρίδης Δημήτριος για 4 ώρες στη ΔΙΔΕ Σάμου, μετά από δήλωσή του.

· Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου εκπαιδευτικού ΠΕ70/Δασκάλων.

@ Τα κενά που υπάρχουν στο ΠΥΣΠΕ Σάμου είναι δύο (2) ειδικής - Τ.Ε (Νηπ. Χώρας και 1ο Ραχών), έξι (6) παράλληλες (5 Α΄ + 1 Β΄ Σάμου), τρεις (3) νηπιαγωγοί στην Ικαρία (1ο-2ο Αγίου Κηρύκου, Καραβοστάμου) και μία ειδικότητα ΠΕ32/Θεατρικής Αγωγής

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου
6944271826 - 22730.61970/61231

Δάλλη Μαρία,
Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου
6974476651 - 22730.91775

Δεν υπάρχουν σχόλια: